ម៉ាស៊ីនដំឡើងប៊ិច

ម៉ាស៊ីនផ្គុំប៊ិចពីអេចអេងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការជួបប៊ិចដែលអាចចោលបានមួយដុំមានលក្ខណៈស្តង់ដារចំនួន ៤ ។ កម្រិតស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានអាស្រ័យលើតម្រូវការហើយអាចត្រូវបានប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការកែប្រែវាលរបស់ម៉ាស៊ីន។ គំនិតគឺផ្អែកលើតារាងបង្វិលសម្រាប់ទិន្នផលទាបនិងមធ្យមឬប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនលីនេអ៊ែរសម្រាប់ទិន្នផលខ្ពស់។