ផ្សិត

ឧស្សាហកម្មអេនឌីផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់អ្នកផលិតឧបករណ៍សរសេរដែលយើងមានជំនាញក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនប៊ិចម៉ាស៊ីនចាក់ផ្លាស្ទិចនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ផ្សិតនេះរួមមាន៖ ផ្សិតប៊ិចបាញ់ទឹកប៊ិចប៊ិចផ្សិតផ្សិតប៊ិចប៊ិចជាដើមលើសពីនេះទៀតយើងក៏អាចប្តូរពុម្ពប៊ិចផ្សេងៗតាមបំណងផងដែរ។