ក្រុម​របស់​យើង

វិស្វករដែលមានបទពិសោធន៍

វិស្វករនិងអ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជួយអតិថិជនរបស់យើងក្នុងកំឡុងពេលតំឡើងនិងថែទាំ។

នាយកដ្ឋាន R&D

R&D ផ្ទាល់របស់យើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតផលិតផលថ្មីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីរក្សាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឱ្យឈានមួយជំហានមុនការប្រកួតប្រជែង។

ក្រុមលក់

ក្រុមលក់ជំនាញផ្តល់ជូននូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាក្នុងរយៈពេលបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើវិស័យសម្ភារៈការិយាល័យនិងឧបករណ៍។