ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនអេសមេនធ័រ (សៀងហៃ) ខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋានៈ Rm ។ ១០៣, Bldg.5, លេខ ១៦៨ ផ្លូវជីស៊ីនស្រុកមីនហាំង, ឆ្នាំ ២០១១០០ សៀងហៃចិន

ទូរស័ព្ទ៖ +86-21-63571725

ចល័ត៖ +86-15618596190

ទូរសារ៖ ៨៦-២១-៦៣៥៧១៧២៣

អ៊ីមែល៖  [email protected]